Aloitteet

Valtuustoaloite: Järvenpäässä otetaan käyttöön terveet tilat 2028 ohjelma
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2021
Satu Haaparanta ja 14 valtuutettua

Ehdotan, että Järvenpää ottaa käyttöönsä Terveet tilat 2028 -ohjelman ja selvittää mahdollisuutta palkata oman sisäilmaasiantuntijan sekä rakennusalan ammattitaitoisen valvojan, edustamaan kaupunkia erilaisissa rakennusprojekteissa.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_1522021/Valtuustoaloite_Jarvenpaassa_otetaan_kay(18747)

Valtuustoaloite: Nuorten aktivoimiseen tähtäävästä työpajasta

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.8.2018 Satu Haaparanta ja 32 valtuutettua

Me allekirjoittaneet toivomme, että kaupunki tutkii/etsii mahdollisuutta
vuokrata tarvittavaa tilaa työpajatoiminnalle sekä miettii voisiko kyseisen
työpajan toteuttaa jo vuonna 2019 Järvenpäässä.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1792018/ValtuustoaloiteSatu_Haaparanta_ja_32_val(4663)

ALOITE DEFIBRILLAATTOREITA LISÄÄ JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PISTEISIIN
Sepelvaltimotauti ja muut sydänsairaudet voivat aiheuttaa äkillisen sydämen
pysäyttävän rytmihäiriön. Sydänpysähdys voi olla sydänsairauden ensimmäinen
oire. Yleisin sydämen pysäyttävä rytmihäiriö on kammiovärinä. Kammiovärinässä
ainoa sydämen käynnistävä hoito on tarkoitukseen suunnitellulla laitteella eli
defibrillaattorilla annettava sähköisku eli defibrillaatio.
Defibrillaatio tulisi suorittaa viiden minuutin sisällä sydänpysähdyksen alusta, jotta
potilaan toipuminen olisi todennäköistä. Jos defibrillaatio viivästyy, lisää
painelu-puhalluselvytys todennäköisyyttä, että defibrillaatio käynnistää
sydämen. Vain harvoin painelu-puhalluselvytys itsessään käynnistää sydämen.
Sydänpysähdyspotilaan ensimmäinen auttaja on yleensä maallikko. Nykyaikaisten
neuvovien puoliautomaattisten defibrillaattoreiden avulla maallikko voi myös
defibrilloida. Puoliautomaattiset defibrillaattorit tunnistavat kammiovärinän
ja ohjaavat käyttäjäänsä defibrilloimaan ääni-, kuva- ja valo-ohjeiden avulla.
Laite ei anna sähköiskua, ellei autettavalla ole kammiovärinää.
Kyseistä laitetta löytyy terveyskeskusten lisäksi Järvenpäästä muutamalta yritykseltä sekä Järvenpään evt.lut seurakunnalta sekä Järvenpään liikuntapalveluista sijaintina uimahalli.
Keski-Uusimaa lehdessä oli 26.11.2016 juttu missä toinen henkilö pelasti toisen
ihmisen hengen tällä laitteella, niin ” maalikko voi pelastaa toisen hengen
tällä laitteella. Laite neuvoo koko ajan.
Nykyiset defibrillaattorit defin sivujen mukaan on hajautettu kaupungissa, mutta
matka hakemaan kyseistä laitetta hätätilanteessa ei auta, koska laitetta saa
esimerkiksi päiväsaikaan käyttöön yrityksen aukioloaikojen mukaan.
Joten me allekirjoittaneet haluamme, että Järvenpään kaupunki tutkii
mahdollisuutta ostamaan useampia defibrillattoreita Järvenpään kaupungin
muihinkin pisteisiin, joissa käy paljon ihmisiä kuten esimerkiksi
Järvenpää-talolle.
Satu Haaparanta SDP
14.12 pykälä 69
ESITYS SOSIAALI-ja TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT: EI KOROTUKSIA TERVEYSKESKUSMAKSUILLE!
Satu Haaparanta esitti Mimmi Asikaisen, Leena Peltosaaren, Kristiina Vainikan, Kristian Kallion,  Mikko Vesterisen ja Pirjo Leimusen kannattamana, että asiakasmaksuja ei koroteta vuodelle 2017.
Asiasta käytiin äänestys ja Kari Haapanen, Tero-Pekka Lehtonen sekä Kaarina Wilskman olivat asiaa vastaan. Esitys meni läpi selkeällä äänienemistöllä.
ERIÄVÄ MIELIPIDE
Uusi Päivystysasetus määrää, että päivystyksessä/ensiavussa täytyy olla röntgenlaitteet sekä laboratoriopalvelut saatavilla koko aukioloajan.
Silti näemme, että Järvenpään terveyskeskuksen olisi ensiarvoisen tärkeätä palvella asiakkaitaan kello 22 asti jatkossakin, koska useimmiten illalla tapahtuu loukkaantumiset ja tapaturmat.
Päiväsaikaan terveyskeskuksen päivystys on pahoin ruuhkautunut, joten ilta-aikaan olisi myös työssäkäyvien ihmisten päästävä hoitamaan akuutit vaivat.
Kulkeminen Hyvinkään sairaalaan on hankalaa varsinkin ilta-ja yöaikaan. Kaikilla ihmisillä kun ei ole autoa, millä kulkea Hyvinkään sairaalaan eikä myöskään varaa taksikyytiin. Naapurikuntien lähettäessä myös potilaansa Hyvinkäälle, uskomme että asiakkaat  saavat viettää siellä pitkiä aikoja ihan pienenkin asian takia,  ellei resursseja ratkaisevasti lisätä asiakasmäärän kasvaessa.
Sekä nyt päätöksessä oleva sulkeutuminen kello 20, ei tule tuskin muuttumaan uuden terveystalon tultua pidemmäksi. Joten meistä allekirjoittaneista olisi ollut järkevämpää katsoa ensin soteratkaisut ja muut, ja vasta sitten tehdä päätös aukiolon lyhentämisestä.
Kaikki puhuu säästämisestä… Kahden tunnin aukiolon supistamisella ei saada aikaiseksi säästöä, päinvastoin.
Satu Haaparanta
Kristiina Vainikka
ALOITE JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUS JA VIIHTYVYYS
Järvenpää sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Kaupungin sisäinen ja lähikuntien välinen bussi- ja palveluliikenne on toimiva ja junat kulkevat aamusta yömyöhään Pohjoiseen sekä Etelään. Mutta valitettavan usein kun tulee väsyneenä kotiin juna-asemalle, on vastassa ikävä yllätys. Polkupyörä on joko rikottu, heitetty muualle tai varastettu. Polkupyörät jätetään sinne mihin aamulla sattuu paikan löytämään nopeimmin. Nykyisissä pyörätelineissä on laadussa, kunnossa ja määrissä puutteita. Turvallisia (kameralla valvottuja) runkolukituspaikkoja tarvittaisiin lisää. Hyvillä lukitusmahdollisuuksilla varustetut polkupyörien säilytyspaikat edistäisivät polkupyöräilijöiden määrän kasvua.
Uusia kerrostaloja sekä asuntoja  valmistuu paljon lähitulevaisuudessa, joten monikin haluaisi tulla asemalle pyörällä auton sijasta, jos vain pystyisi luottamaan siihen että pyörä on myös takaisin tullessakin samassa kunnossa kuin lähtiessä. Kun pyöräparkit olisivat kunnossa, niin se olisi ekologisempaa (ihmiset ei tulisi lyhyttä matkaa autolla asemalle eikä tarvittaisi autopaikkoja pilvin pimein), siistimmät ympäristöt (kun ei ole sikin sokin siellä sun täällä) sekä terveellisempää  kuin ihmiset liikkuisivat. Myöskin asukkaiden viihtyvyys kasvaisi.
Lahdessa on tehty uusi ratkaisu asiaan Loviisanpässinraitilta, BW Towerin kulmalta Uudenmaankadulle olevasta Tunnelissa on – ensimmäisenä Suomessa julkisissa tiloissa – kaksikerroksinen pyöräparkki. Parkkiluolassa on myös M-telineitä, joihin saa runkolukittua kaikenkokoiset pyörät. Ja lisäksi poliisi valvoo kameroiden kautta.
Myös Helsingissä on erillinen polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma. Näitä ideoita voitaisiin hyödyntää Järvenpäässäkin?
Nyt ollaan koettu, että Järvenpään asemalla on useita hankalia rappuja, joissa lasten rattailla, pyörätuolilla ja rollaattoreilla on hankala liikkua. Sekä matkalaukkujen vetäminen rappuja pitkin on haastavaa.  Tarjolla on yksi hissi helpottamaan liikkumista, joka on usein rikottu sekä epäsiistissä kunnossa.  Myöskin talviaikaan, raput ovat olleet liukkaita ja useita kaatumisia on näkynyt. Tähän helpompaan liikkumis/ kulkemisongelmaan Järvenpään aseman läheisyydessä kaivataan ratkaisuja.
Yleinen viihtyvyys  kaupungissa ja kaupunki kuva ovat tärkeitä. Asemien ympäristöllä on siis merkitystä, minkä näköisiä ne ovat. Ja ne kertovat paljon ulkopaikkakuntalaisen saapuessa ensimmäistä kertaa kaupunkiin esim. Järvenpää-talolle. Ei ole kaunista, kun kävelet pullon siruissa, roskissa ja liukkaissa rapuissa esim. konserttiin.
Pienilläkin toimenpiteillä kuten valaistuksen ja kameravalvonnan lisäämisellä saadaan luotua turvallisuutta  sekä siisteyttä aikaiseksi.
Me allekirjoittaneet haluamme, että Järvenpään kaupunki selvittää mitä mahdollisuuksia on parantaa  turvallisuutta sekä viihtyvyyttä erityisesti Järvenpään sekä Ainolan, Saunakallion ja Haarajoen asemilla yhdessä VR:n kanssa sekä mitä maksaisi tarvittavat muutokset.  Sekä tarvittaviin toimenpiteisiin  (toimenpidesuunnitelma) ryhdyttäisiin mahdollisuuksien rajoissa.
Satu Haaparanta SDP